Packaging
ENGLISH
PET 1 Plastic waste collection
HDPE 2 Plastic waste collection
PVC 3 Plastic waste collection
LDPE 4 Plastic waste collection
PP 5 Plastic waste collection
PS 6 Plastic waste collection
PAP 20 Paper and cardboard waste collection
PAP 21 Paper and cardboard waste collection
PAP 22 Paper and cardboard waste collection
FE 40 Metal waste collection
ALU 41 Metal waste collection
FOR 50 Wood waste collection
FOR 51 Wood waste collection
TEX 60 Textile waste collection
TEX 61 Textile waste collection
GL 70 Textile waste collection
GL 71 Glass waste collection
GL 72 Glass waste collection
ITALIANO
PET 1 Raccolta plastica
HDPE 2 Raccolta plastica
PVC 3 Raccolta plastica
LDPE 4 Raccolta plastica
PP 5 Raccolta plastica
PS 6 Raccolta plastica
PAP 20 Raccolta carta e cartone
PAP 21 Raccolta carta e cartone
PAP 22 Raccolta carta e cartone
FE 40 Raccolta metalli
ALU 41 Raccolta metalli
FOR 50 Raccolta legno
FOR 51 Raccolta legno
TEX 60 Raccolta tessili
TEX 61 Raccolta tessili
GL 70 Raccolta tessili
GL 71 Raccolta vetro
GL 72 Raccolta vetro
БЪЛГАРСКИ
PET 1 Събиране на пластмаси
HDPE 2 Събиране на пластмаси
PVC 3 Събиране на пластмаси
LDPE 4 Събиране на пластмаси
PP 5 Събиране на пластмаси
PS 6 Събиране на пластмаси
PAP 20 Събиране на хартия и картон
PAP 21 Събиране на хартия и картон
PAP 22 Събиране на хартия и картон
FE 40 Събиране на метали
ALU 41 Събиране на метали
FOR 50 Събиране на дървен материал
FOR 51 Събиране на дървен материал
TEX 60 Събиране на текстилни материали
TEX 61 Събиране на текстилни материали
GL 70 Събиране на текстилни материали
GL 71 Събиране на стъкло
GL 72 Събиране на стъкло
ČEŠTINA
PET 1 Sběr plastů
HDPE 2 Sběr plastů
PVC 3 Sběr plastů
LDPE 4 Sběr plastů
PP 5 Sběr plastů
PS 6 Sběr plastů
PAP 20 Sběr papíru a kartonu
PAP 21 Sběr papíru a kartonu
PAP 22 Sběr papíru a kartonu
FE 40 Sběr kovů
ALU 41 Sběr kovů
FOR 50 Sběr dřeva
FOR 51 Sběr dřeva
TEX 60 Sběr textilu
TEX 61 Sběr textilu
GL 70 Sběr textilu
GL 71 Sběr skla
GL 72 Sběr skla
DANSK
PET 1 Indsamling af plast
HDPE 2 Indsamling af plast
PVC 3 Indsamling af plast
LDPE 4 Indsamling af plast
PP 5 Indsamling af plast
PS 6 Indsamling af plast
PAP 20 Indsamling af papir og pap
PAP 21 Indsamling af papir og pap
PAP 22 Indsamling af papir og pap
FE 40 Indsamling af metal
ALU 41 Indsamling af metal
FOR 50 Indsamling af træ
FOR 51 Indsamling af træ
TEX 60 Indsamling af tekstiler
TEX 61 Indsamling af tekstiler
GL 70 Indsamling af tekstiler
GL 71 Indsamling af glas
GL 72 Indsamling af glas
DEUTSCH
PET 1 Plastikmüllsammlung
HDPE 2 Plastikmüllsammlung
PVC 3 Plastikmüllsammlung
LDPE 4 Plastikmüllsammlung
PP 5 Plastikmüllsammlung
PS 6 Plastikmüllsammlung
PAP 20 Altpapier- und Altkartonsammlung
PAP 21 Altpapier- und Altkartonsammlung
PAP 22 Altpapier- und Altkartonsammlung
FE 40 Altmetallsammlung
ALU 41 Altmetallsammlung
FOR 50 Altholzsammlung
FOR 51 Altholzsammlung
TEX 60 Kleidersammlung
TEX 61 Kleidersammlung
GL 70 Kleidersammlung
GL 71 Altglassammlung
GL 72 Altglassammlung
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
PET 1 Συλλογή πλαστικού
HDPE 2 Συλλογή πλαστικού
PVC 3 Συλλογή πλαστικού
LDPE 4 Συλλογή πλαστικού
PP 5 Συλλογή πλαστικού
PS 6 Συλλογή πλαστικού
PAP 20 Συλλογή χαρτιού και χαρτονιού
PAP 21 Συλλογή χαρτιού και χαρτονιού
PAP 22 Συλλογή χαρτιού και χαρτονιού
FE 40 Συλλογή μετάλλων
ALU 41 Συλλογή μετάλλων
FOR 50 Συλλογή ξύλου
FOR 51 Συλλογή ξύλου
TEX 60 Συλλογή υφασμάτων
TEX 61 Συλλογή υφασμάτων
GL 70 Συλλογή υφασμάτων
GL 71 Συλλογή γυαλιού
GL 72 Συλλογή γυαλιού
ESPAÑOL
PET 1 Recogida de plástico
HDPE 2 Recogida de plástico
PVC 3 Recogida de plástico
LDPE 4 Recogida de plástico
PP 5 Recogida de plástico
PS 6 Recogida de plástico
PAP 20 Recogida de papel y cartón
PAP 21 Recogida de papel y cartón
PAP 22 Recogida de papel y cartón
FE 40 Recogida de metales
ALU 41 Recogida de metales
FOR 50 Recogida de madera
FOR 51 Recogida de madera
TEX 60 Recogida de textiles
TEX 61 Recogida de textiles
GL 70 Recogida de textiles
GL 71 Recogida de vidrio
GL 72 Recogida de vidrio
EESTI
PET 1 Plastmassi kogumine
HDPE 2 Plastmassi kogumine
PVC 3 Plastmassi kogumine
LDPE 4 Plastmassi kogumine
PP 5 Plastmassi kogumine
PS 6 Plastmassi kogumine
PAP 20 Paberi ja papi kogumine
PAP 21 Paberi ja papi kogumine
PAP 22 Paberi ja papi kogumine
FE 40 Metalli kogumine
ALU 41 Metalli kogumine
FOR 50 Puidu kogumine
FOR 51 Puidu kogumine
TEX 60 Tekstiili kogumine
TEX 61 Tekstiili kogumine
GL 70 Tekstiili kogumine
GL 71 Klaasi kogumine
GL 72 Klaasi kogumine
SUOMI
PET 1 Muovinkeräys
HDPE 2 Muovinkeräys
PVC 3 Muovinkeräys
LDPE 4 Muovinkeräys
PP 5 Muovinkeräys
PS 6 Muovinkeräys
PAP 20 Paperin- ja pahvinkeräys
PAP 21 Paperin- ja pahvinkeräys
PAP 22 Paperin- ja pahvinkeräys
FE 40 Metallinkeräys
ALU 41 Metallinkeräys
FOR 50 Puunkeräys
FOR 51 Puunkeräys
TEX 60 Tekstiilikeräys
TEX 61 Tekstiilikeräys
GL 70 Tekstiilikeräys
GL 71 Lasinkeräys
GL 72 Lasinkeräys
FRANÇAIS
PET 1 Collecte plastique
HDPE 2 Collecte plastique
PVC 3 Collecte plastique
LDPE 4 Collecte plastique
PP 5 Collecte plastique
PS 6 Collecte plastique
PAP 20 Collecte papier et du carton
PAP 21 Collecte papier et du carton
PAP 22 Collecte papier et du carton
FE 40 Collecte métaux
ALU 41 Collecte métaux
FOR 50 Collecte bois
FOR 51 Collecte bois
TEX 60 Collecte textiles
TEX 61 Collecte textiles
GL 70 Collecte textiles
GL 71 Collecte verre
GL 72 Collecte verre
HRVATSKI
PET 1 Skupljanje plastike
HDPE 2 Skupljanje plastike
PVC 3 Skupljanje plastike
LDPE 4 Skupljanje plastike
PP 5 Skupljanje plastike
PS 6 Skupljanje plastike
PAP 20 Skupljanje papira i kartona
PAP 21 Skupljanje papira i kartona
PAP 22 Skupljanje papira i kartona
FE 40 Skupljanje metala
ALU 41 Skupljanje metala
FOR 50 Skupljanje drveta
FOR 51 Skupljanje drveta
TEX 60 Skupljanje tkanina
TEX 61 Skupljanje tkanina
GL 70 Skupljanje tkanina
GL 71 Skupljanje stakla
GL 72 Skupljanje stakla
MAGYAR
PET 1 Műanyag gyűjtés
HDPE 2 Műanyag gyűjtés
PVC 3 Műanyag gyűjtés
LDPE 4 Műanyag gyűjtés
PP 5 Műanyag gyűjtés
PS 6 Műanyag gyűjtés
PAP 20 Papír és karton gyűjtés
PAP 21 Papír és karton gyűjtés
PAP 22 Papír és karton gyűjtés
FE 40 Fém gyűjtés
ALU 41 Fém gyűjtés
FOR 50 Fa gyűjtés
FOR 51 Fa gyűjtés
TEX 60 Textil gyűjtés
TEX 61 Textil gyűjtés
GL 70 Textil gyűjtés
GL 71 Üveg gyűjtés
GL 72 Üveg gyűjtés
日本語
PET 1 プラスチック類
HDPE 2 プラスチック類
PVC 3 プラスチック類
LDPE 4 プラスチック類
PP 5 プラスチック類
PS 6 プラスチック類
PAP 20 紙・段ボール
PAP 21 紙・段ボール
PAP 22 紙・段ボール
FE 40 金属類
ALU 41 金属類
FOR 50 木材類
FOR 51 木材類
TEX 60 布類
TEX 61 布類
GL 70 布類
GL 71 ガラス類
GL 72 ガラス類
한국어
PET 1 플라스틱 수거
HDPE 2 플라스틱 수거
PVC 3 플라스틱 수거
LDPE 4 플라스틱 수거
PP 5 플라스틱 수거
PS 6 플라스틱 수거
PAP 20 종이 수거
PAP 21 종이 수거
PAP 22 종이 수거
FE 40 금속 수거
ALU 41 금속 수거
FOR 50 목재 수거
FOR 51 목재 수거
TEX 60 의류 수거
TEX 61 의류 수거
GL 70 의류 수거
GL 71 유리 수거
GL 72 유리 수거
LIETUVIŲ
PET 1 Plastiko surinkimas
HDPE 2 Plastiko surinkimas
PVC 3 Plastiko surinkimas
LDPE 4 Plastiko surinkimas
PP 5 Plastiko surinkimas
PS 6 Plastiko surinkimas
PAP 20 Popieriaus ir kartono surinkimas
PAP 21 Popieriaus ir kartono surinkimas
PAP 22 Popieriaus ir kartono surinkimas
FE 40 Metalo surinkimas
ALU 41 Metalo surinkimas
FOR 50 Medienos surinkimas
FOR 51 Medienos surinkimas
TEX 60 Tekstilės surinkimas
TEX 61 Tekstilės surinkimas
GL 70 Tekstilės surinkimas
GL 71 Stiklo surinkimas
GL 72 Stiklo surinkimas
LATVIEŠU
PET 1 Plastmasas savākšana
HDPE 2 Plastmasas savākšana
PVC 3 Plastmasas savākšana
LDPE 4 Plastmasas savākšana
PP 5 Plastmasas savākšana
PS 6 Plastmasas savākšana
PAP 20 Papīra un kartona savākšana
PAP 21 Papīra un kartona savākšana
PAP 22 Papīra un kartona savākšana
FE 40 Metāllūžņu savākšana
ALU 41 Metāllūžņu savākšana
FOR 50 Kokmateriālu savākšana
FOR 51 Kokmateriālu savākšana
TEX 60 Tekstilizstrādājumu savākšana
TEX 61 Tekstilizstrādājumu savākšana
GL 70 Tekstilizstrādājumu savākšana
GL 71 Stikla savākšana
GL 72 Stikla savākšana
NEDERLANDS
PET 1 Plasticinzameling
HDPE 2 Plasticinzameling
PVC 3 Plasticinzameling
LDPE 4 Plasticinzameling
PP 5 Plasticinzameling
PS 6 Plasticinzameling
PAP 20 Karton- en papierinzameling
PAP 21 Karton- en papierinzameling
PAP 22 Karton- en papierinzameling
FE 40 Metaalinzameling
ALU 41 Metaalinzameling
FOR 50 Houtinzameling
FOR 51 Houtinzameling
TEX 60 Stofinzameling
TEX 61 Stofinzameling
GL 70 Stofinzameling
GL 71 Glasinzameling
GL 72 Glasinzameling
NORSK
PET 1 Plastinnsamling
HDPE 2 Plastinnsamling
PVC 3 Plastinnsamling
LDPE 4 Plastinnsamling
PP 5 Plastinnsamling
PS 6 Plastinnsamling
PAP 20 Papir- og pappinnsamling
PAP 21 Papir- og pappinnsamling
PAP 22 Papir- og pappinnsamling
FE 40 Metallinnsamling
ALU 41 Metallinnsamling
FOR 50 Treinnsamling
FOR 51 Treinnsamling
TEX 60 Tøyinnsamling
TEX 61 Tøyinnsamling
GL 70 Tøyinnsamling
GL 71 Glassinnsamling
GL 72 Glassinnsamling
POLSKI
PET 1 Zbiórka plastiku
HDPE 2 Zbiórka plastiku
PVC 3 Zbiórka plastiku
LDPE 4 Zbiórka plastiku
PP 5 Zbiórka plastiku
PS 6 Zbiórka plastiku
PAP 20 Zbiórka papieru i kartonu
PAP 21 Zbiórka papieru i kartonu
PAP 22 Zbiórka papieru i kartonu
FE 40 Zbiórka metali
ALU 41 Zbiórka metali
FOR 50 Zbiórka drewna
FOR 51 Zbiórka drewna
TEX 60 Zbiórka tekstyliów
TEX 61 Zbiórka tekstyliów
GL 70 Zbiórka tekstyliów
GL 71 Zbiórka szkła
GL 72 Zbiórka szkła
PORTUGUÊS
PET 1 Recolha de plástico
HDPE 2 Recolha de plástico
PVC 3 Recolha de plástico
LDPE 4 Recolha de plástico
PP 5 Recolha de plástico
PS 6 Recolha de plástico
PAP 20 Recolha de papel e cartão
PAP 21 Recolha de papel e cartão
PAP 22 Recolha de papel e cartão
FE 40 Recolha de metais
ALU 41 Recolha de metais
FOR 50 Recolha de madeira
FOR 51 Recolha de madeira
TEX 60 Recolha de têxteis
TEX 61 Recolha de têxteis
GL 70 Recolha de têxteis
GL 71 Recolha de vidro
GL 72 Recolha de vidro
ROMÂNĂ
PET 1 Colectare plastic
HDPE 2 Colectare plastic
PVC 3 Colectare plastic
LDPE 4 Colectare plastic
PP 5 Colectare plastic
PS 6 Colectare plastic
PAP 20 Colectare hârtie și carton
PAP 21 Colectare hârtie și carton
PAP 22 Colectare hârtie și carton
FE 40 Colectare metale
ALU 41 Colectare metale
FOR 50 Colectare lemn
FOR 51 Colectare lemn
TEX 60 Colectare materiale textile
TEX 61 Colectare materiale textile
GL 70 Colectare materiale textile
GL 71 Colectare sticlă
GL 72 Colectare sticlă
РУССКИЙ
PET 1 Сбор пластмассовых материалов
HDPE 2 Сбор пластмассовых материалов
PVC 3 Сбор пластмассовых материалов
LDPE 4 Сбор пластмассовых материалов
PP 5 Сбор пластмассовых материалов
PS 6 Сбор пластмассовых материалов
PAP 20 Сбор бумаги и картона
PAP 21 Сбор бумаги и картона
PAP 22 Сбор бумаги и картона
FE 40 Сбор металлов
ALU 41 Сбор металлов
FOR 50 Сбор древесины
FOR 51 Сбор древесины
TEX 60 Сбор текстиля
TEX 61 Сбор текстиля
GL 70 Сбор текстиля
GL 71 Сбор стекла
GL 72 Сбор стекла
SLOVENČINA
PET 1 Zber plastov
HDPE 2 Zber plastov
PVC 3 Zber plastov
LDPE 4 Zber plastov
PP 5 Zber plastov
PS 6 Zber plastov
PAP 20 Zber papiera a kartónu
PAP 21 Zber papiera a kartónu
PAP 22 Zber papiera a kartónu
FE 40 Zber kovov
ALU 41 Zber kovov
FOR 50 Zber dreva
FOR 51 Zber dreva
TEX 60 Zber textilu
TEX 61 Zber textilu
GL 70 Zber textilu
GL 71 Zber skla
GL 72 Zber skla
SLOVENŠČINA
PET 1 Zbiranje plastike
HDPE 2 Zbiranje plastike
PVC 3 Zbiranje plastike
LDPE 4 Zbiranje plastike
PP 5 Zbiranje plastike
PS 6 Zbiranje plastike
PAP 20 Zbiranje papirja in kartona
PAP 21 Zbiranje papirja in kartona
PAP 22 Zbiranje papirja in kartona
FE 40 Zbiranje kovin
ALU 41 Zbiranje kovin
FOR 50 Zbiranje lesa
FOR 51 Zbiranje lesa
TEX 60 Zbiranje tekstila
TEX 61 Zbiranje tekstila
GL 70 Zbiranje tekstila
GL 71 Zbiranje stekla
GL 72 Zbiranje stekla
УКРАЇНСЬКА
PET 1 Збір пластику
HDPE 2 Збір пластику
PVC 3 Збір пластику
LDPE 4 Збір пластику
PP 5 Збір пластику
PS 6 Збір пластику
PAP 20 Збір паперу і картону
PAP 21 Збір паперу і картону
PAP 22 Збір паперу і картону
FE 40 Збір металу
ALU 41 Збір металу
FOR 50 Збір деревини
FOR 51 Збір деревини
TEX 60 Збір текстилю
TEX 61 Збір текстилю
GL 70 Збір текстилю
GL 71 Збір скла
GL 72 Збір скла
SVENSKA
PET 1 Insamling av plast
HDPE 2 Insamling av plast
PVC 3 Insamling av plast
LDPE 4 Insamling av plast
PP 5 Insamling av plast
PS 6 Insamling av plast
PAP 20 Insamling av papper och kartong
PAP 21 Insamling av papper och kartong
PAP 22 Insamling av papper och kartong
FE 40 Insamling av metaller
ALU 41 Insamling av metaller
FOR 50 Insamling av trä
FOR 51 Insamling av trä
TEX 60 Insamling av textil
TEX 61 Insamling av textil
GL 70 Insamling av textil
GL 71 Insamling av glas
GL 72 Insamling av glas
TÜRKÇE
PET 1 Plastik atıkları toplama
HDPE 2 Plastik atıkları toplama
PVC 3 Plastik atıkları toplama
LDPE 4 Plastik atıkları toplama
PP 5 Plastik atıkları toplama
PS 6 Plastik atıkları toplama
PAP 20 Kağıt ve karton atıkları toplama
PAP 21 Kağıt ve karton atıkları toplama
PAP 22 Kağıt ve karton atıkları toplama
FE 40 Metal atıkları toplama
ALU 41 Metal atıkları toplama
FOR 50 Ahşap atıkları toplama
FOR 51 Ahşap atıkları toplama
TEX 60 Tekstil atıkları toplama
TEX 61 Tekstil atıkları toplama
GL 70 Tekstil atıkları toplama
GL 71 Cam atıkları toplama
GL 72 Cam atıkları toplama
العربية
PET 1 جمع البلاستيك
HDPE 2 جمع البلاستيك
PVC 3 جمع البلاستيك
LDPE 4 جمع البلاستيك
PP 5 جمع البلاستيك
PS 6 جمع البلاستيك
PAP 20 جمع الورق والكارتون
PAP 21 جمع الورق والكارتون
PAP 22 جمع الورق والكارتون
FE 40 جمع المعادن
ALU 41 جمع المعادن
FOR 50 جمع الخشب
FOR 51 جمع الخشب
TEX 60 جمع المنسوجات
TEX 61 جمع المنسوجات
GL 70 جمع المنسوجات
GL 71 جمع الزجاج
GL 72 جمع الزجاج
中文
PET 1 塑料回收
HDPE 2 塑料回收
PVC 3 塑料回收
LDPE 4 塑料回收
PP 5 塑料回收
PS 6 塑料回收
PAP 20 纸张和纸板回收
PAP 21 纸张和纸板回收
PAP 22 纸张和纸板回收
FE 40 金属回收
ALU 41 金属回收
FOR 50 木材回收
FOR 51 木材回收
TEX 60 纺织品回收
TEX 61 纺织品回收
GL 70 纺织品回收
GL 71 玻璃回收
GL 72 玻璃回收